ԳԵՏԱՓԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

թափուր տեղ Գետափի միջնակարգ դպրոց աշակերտների ընդունելիության ժամկետները և փաստաթղթերի ներկայացման հստակ ժամանակահատվածըԱշ. թիվը ըստ դասարաններիլիցենզիա