ԳԵՏԱՓԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

Ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին1դրամական միջոցների հոսքերի մասին2դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին3ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին4

թափուր տեղ Գետափի միջնակարգ դպրոց աշակերտների ընդունելիության ժամկետները և փաստաթղթերի ներկայացման հստակ ժամանակահատվածըԱշ. թիվը ըստ դասարաններիլիցենզիա